Henk's Zilvershop.nlHome > Uitleg Chakra.s

Uitleg Chakra.s

Chakra's
Chakra's zijn energiepunten die er voor zorgen dat het energielichaam van de juiste energie wordt voorzien. Ze hebben allemaal hun eigen unieke werking en functie. Er zijn zeven hoofd chakra's die de energie uit de atmosfeer trekken helemaal naar de ruggenwervel toe. Deze zullen daar gaan samenwerken en de energie naar het hoofd sturen.

Het stuitchakraAls we elk chakra afzonderlijk gaan bekijken kunnen we het beste beginnen bij het eerste chakra, stuitchakra, de basis. Dit stuitchakra is de aansturing van het gehele energielichaam en zorgt voor vitaliteit en levenskracht.De energie van dit stuitchakra zorgt dat er een sneller herstel mogelijk is als er een onbalans is ontstaan .Dit kan emotioneel zijn ,geestelijk of lichamelijk. Om op te laden en te ontladen is dit stuitchakra van essentieel belang. Ook het aarden gebeurt met het stuitchakra. Aarden wil zeggen dat je stevig in je schoenen staat en je eigen plek op deze aarde durft en kan innemen. Standvastig en sterk in het leven staat en in wie je bent.

Het miltchakraHet tweede chakra, miltchakra genoemd, wordt dus aan gestuurd door het stuitchakra. Zo krijgt dit als eerste de vitaliserende en krachtige energie van het stuitchakra.Dit is ook echt nodig omdat het miltchakra een heel belangrijk energiepunt is en de energie op wekt om 'het zelf' te ontplooien. De energie van het eerste en het tweede chakra samen vormen de basis van wie je bent. Deze gebundelde energie zorgt er voor dat dit aller belangrijkste en complexe energiepunt optimaal kan functioneren zodat alles dat met jezelf te maken heeft tot ontplooiing kan komen. Zelfvertrouwen, zelfrespect en het houden van jezelf zijn hiervan het fundament. Ook je emoties en je intuÔtie maken gebruik van deze energie. Het is het centrale punt van alles wat je bent en wie je bent. De plaats van dit miltchakra ligt direct onder de navel.

Een andere belangrijke taak van dit miltchakra is dat het de vijf volgende chakra's aan stuurt. Alle andere chakra's functioneren dus ten dienste van het miltchakra.

De zonnevlechtDe zonnevlecht is het derde chakra en bevind zich net boven de navel. Dit energiepunt zorgt voor de energievoorziening van de communicatie en wordt ook wel het gevoelschakra genoemd. De mensen om je heen stralen allemaal hun eigen energie uit. Met de zonnevlecht kan die energie opgenomen,dus aangevoeld of ingevoeld worden. Door het voelen van deze energie kan je er alert op worden gemaakt wie de ander is en wat deze persoon vertegenwoordigt. Zo ontstaat er een onbewuste, intuÔtieve communicatie. Hierdoor ben je beter beschermt en weerbaarder. Ook helpt het je om de ander beter te begrijpen. Je aura kan nu ook groter worden als er in je omgeving mensen zijn waar je je niet prettig bij voelt Het tweede chakra word dan extra geactiveerd waardoor je beter kan functioneren.

Het hartchakraHet hartchakra is het middelste en het centrale energiepunt De rust en balans brenger. Buik en hoofd, gevoel en verstand worden verbonden met elkaar. De onderste energie van het miltchakra, gevoel, intuÔtie en emotie, samen met de vitaliserende energie van het stuitchakra en de energie van de intuÔtieve communicatie van de zonnevlecht, worden door het hartchakra in balans gebracht. Het hartchakra zorgt dat de samenwerkende energie weer verder naar boven doorgestuurd wordt tot en met het hoofd. De drie laatste chakra's bespreek ik straks. Ook de energie van deze overige chakra's wordt verbonden met de balans brenger. Het hartchakra moet zorgen dat de onderste energie helemaal naar boven kan en de bovenste energie weer helemaal naar beneden. Het opladen en het ontladen van het energie lichaam. Als dit proces ergens verstoord wordt brengt het hartchakra weer nieuwe balans en rust. Vooral 's nachts is het hartchakra actief zodat je een optimaal werkend energielichaam hebt als je de volgende dag opstaat.

Het keelchakraHierna volgt het keelchakra. Dit is voor de bewuste communicatie een heel erg belangrijk chakra. Je op de juiste manier kunnen uiten en kunnen verwoorden is van essentieel belang. Kunnen zeggen wat je voelt of vertellen wat je denkt op zo een manier dat de ander je kan begrijpen. Dit is een goede manier om zelfvertrouwen op te bouwen. Ook om je verlangens en je grenzen aan te kunnen geven is het van belang dat het keelchakra goed functioneert. Het keelchakra is een heel erg druk knooppunt in je energielichaam want alle energie verzamelt zich in het hoofd en moet zowel naar boven als naar beneden.Zo kan je je op verschillende manieren uiten. Als er veel emotie is op een emotionele manier. Of intuÔtief. Maar ook heel rationeel uiten kan tot de onbewuste keuzen behoren. Als alle chakra's goed samen werken zal de onbewuste keuze vaak een combinatie zijn omdat dat het meest begrepen zal worden. Ook het verwoorden van begrip naar de ander of het discussiŽren met de ander zal spontaner en met meer zelfvertrouwen verlopen.

Het voorhoofdchakraOp de een na laatste plaats komt het voorhoofd≠chakra. Dit chakra verzorgt de energie van de bewustwording Alle energie, van alle chakra's, komt hier samen waardoor het voorhoofd≠chakra optimaal geactiveerd wordt. Alles wat je onbewust , dus intuÔtief, al wist wordt bewust gemaakt. Hierdoor ontstaan er inzichten over jezelf, andere mensen of de situatie waarin je je bevind. De energie van het voorhoofd≠chakra activeert het op de juiste manier luisteren en kijken waardoor je bevestigd kan worden in dat wat je onbewust al wist. Door bewustwording ontstaat er rust en vertrouwen in wie je bent, in wat je wilt en in hoe je met jezelf en anderen om wilt gaan. Emoties en bepaalde patronen kunnen herkent en begrepen worden. Als er bepaalde negatieve gewoontepatronen ontstaan zijn kunnen die, doordat je ze begrijpt, gemakkelijker verandert worden in positief functioneren. Hierdoor wordt de verbale en non-verbale communicatie weer verbeterd Hoe meer je weet over gewoonte reacties hoe gemakkelijker je deze patronen kan veranderen als dat nodig zal zijn. Op een ontspannen manier nadenken zorgt voor inzicht, begrip en rust De concentratie tijdens leren, werk of bijvoorbeeld een presentatie is hierdoor optimaal.

Het kruinchakraAls allerlaatste komt het kruinchakra aan de beurt. In het dagelijks leven zorgt het kruinchakra voor de creatieve energie Het spontaan en creatief omgaan met onverwachte situaties zorgt voor ontspanning en zelfvertrouwen. Oplossingen vinden voor problemen op een zo gemakkelijke en doeltreffend mogelijke manier. Maar ook vrolijk zijn, even alle serieuze dingen en verplichtingen los kunnen laten en je fantasie gebruiken om te weten waar je creatieve mogelijkheden liggen. Creativiteit en fantasie horen bij elkaar en helpen je nieuwe mogelijkheden te ontdekken.De energie van het kruinchakra staat ook voor spiritualiteit. Deze energie is de essentie van geloof en vertrouwen in alles wat niet rationeel verklaarbaar is. Dat kan zijn in religie maar ook in bepaalde voorgevoelens of het maken van keuzes die in eerste instantie niet voor de hand liggen. Spirituele energie is de meest zuivere energie die door alle energieŽn van alle chakra's wordt geactiveerd. Hierdoor kan de energie van het kruinchakra goed gedoseerd worden waardoor je dus niet hoeft te verdwalen in je fantasieŽn of je angsten. De energie van het kruinchakra is de meest zuivere van alle energieŽn van alle chakra's. Het is de alles omvattende kosmische energie.

Optimaal energielichaamAls je energielichaam dus goed werkt worden alle chakra's aangestuurd door het tweede chakra, het miltchakra. Dit betekent dat het derde tot en met het zevende chakra alleen mag functioneren vanuit een dienstbare positie. Het miltchakra bepaald dus de hoeveelheid energie en de werking van de andere chakra's zodat je altijd zelf het centrale punt bent in je eigen lichaam en in je functioneren. En van daaruit kan geven en ontvangen , beschermen en communiceren. Zo komt de energiestroom van onder eerst helemaal naar boven en gaat dan weer terug naar beneden.

Chiela.
Deze categorie bevat geen producten.