Henk's Zilvershop.nlHome > Aardstralen

Aardstralen


In de huidige maatschappij zijn er talloze omgevingsfactoren, die het energiesysteem, de AURA,van de mens en andere levende wezens verkleinen en verstoren. Deze negatieve omgevingsfactoren die onder andere vanuit de aarde komen, worden over het algemeen geopathische belasting genoemd. Er zijn drie soorten geopathische belasting, te weten: Negatieve aardstralen, wateraders en aardbreuklijnen. als men langdurig op een negatieve geopathische belasting slaapt of zit wordt zijn aura aangetast en zijn immuunsysteem en zenuwstelsel zwakker, Waardoor men ziek wordt. Hierdoor ontstaat er allerlei klachten die leiden tot zogenaamde therapie-resistentie, dat wil zeggen dat men op vrijwel geen enkele therapie meer reageert.

Het immuunsysteem en het zenuwstelsel wordt grotendeels bepaald door zijn omgeving. In de huidige maatschappij zijn er talloze omgevingsfactoren, die de levensenergie, de AURA, van de mens en andere levende wezens verkleinen en verstoren.

Deze negatieve omgevingsfactoren die onder andere vanuit de aarde komen, worden over het algemeen geopathische belasting genoemd.

Er zijn drie soorten geopathische belasting, te weten: Negatieve aardstralen, wateraders en aardbreuklijnen.

(waterader)

Maar ook vervuilde bouwgrond, Toxisch belaste bouwmaterialen, Elektrosmog, Hoogfrequentiestraling en kortegolfstraling( hoogspanningsmasten, zendmasten, UMTS. GSM ) zorgen voor een zware belasting in ons energiesysteem. Met andere woorden als men langdurig belast wordt of op een negatieve geopathische belasting slaapt of zit wordt zijn aura aangetast en zijn immuunsysteem en zenuwstelsel zwakker, Waardoor men ziek wordt.Aardstralen maken ziek

Het is vooral in landen als Duitsland en Zwitserland waar de geobiologie een grote ontwikkeling heeft kunnen doormaken. Men heeft geopathogene zones ontdekt , zones waarin de opeenhoping van energieën gevaarlijk kan zijn voor levende wezens.

Aardstraalzones moeten zorgvuldig vermeden worden 's avonds en vooral gedurende de nacht. Verblijf je erboven dan kan je zenuwstelsel en je weerstand aangetast worden en word je er ziek van
Iedere radiësthesist met enkele jaren ervaring weet dat heel wat mensen die aan kanker sterven jaren op een waterader geslapen hebben.

WAAROM NU JUIST GEDURENDE DE NACHTRUST DIE ZONES VERMIJDEN ?

Overdag leven we rechtop of zittend zodat het stralingsvlak kleiner is in tegenstelling gedurende de nacht waar we languit en kwetsbaar liggen voor de straling.

Tijdens de slaap is het lichaam gevoeliger en kan het fysieke organisme gemakkelijker ontregeld geraken.

Overdag dringt het zonlicht de schadelijke straling gedeeltelijk terug. 's Nachts kan die tot driemaal sterker zijn.

Gemiddeld één derde van ons leven brengen we door in bed.

WATERADERS: INVLOED-OPSPORING-AFSCHERMING

Het is zoals met roken, je sterft niet aan longkanker door een maand te roken. Toch kunnen op korte termijn door aardstralen problemen ontstaan die niet direct aan één of andere logisch lichamelijk oorzaak toe te schrijven zijn. Iedereen heeft dan wel eens te horen gekregen "het zal misschien wel tussen de oren zitten". Zelfs kort na het intrekken van een andere woning kunnen zeer gevoelige mensen die negatieve inwerking van die zones aanvoelen.

Hieronder enkele symptonen die kunnen ontstaan.

Bij kinderen en pubers:

babies slapen onrustig of juist niet

wiegedood kan een direct gevolg zijn

kinderen bedwateren tot op latere leeftijd

pubers zijn onrustig tot agressief

ADHD

Leerproblemen met als resultaat ondermaatse resultaten op school

lusteloosheid (lui), niks opruimen, hun kamer is een chaosBij volwassenen kunnen zeer uiteenlopende kwalen ontstaan zoals:

CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom)

maagklachten

constante moeheid, niet uitgeslapen opstaan

hartkloppingen

MS

kanker

onvruchtbaarheid bij de vrouw

soms migraine en hoofdpijn

hoge bloeddruk

menstruatiestoornissen

overspannenheid - zeer kort lontje hebben - evenwichtstoornissen door stress - chronisch depressief

nachtwandelen

rugpijnen

reuma

kouwelijkheid

spanningen tussen echtgenoten

bij bepaalde mensen hebben gebruikte medicamenten niet de verwachte resultaten

Zelfs de beste arts kan je moeilijk genezen indien je bed op de verkeerde plaats blijft staan.

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

Typisch voorbeeld van geopathisch belaste woning:

a) aardtegel
b) diepliggende waterstroom kan negatieve reactie versterken
c) aardkorstbreuken waar aardstralen uit opstijgen

1) Bed van de ouders: geen probleem
2) Bed van het kind: verplaatsen of neutraliseren
3) Zetel woonkamer vermijden in de avonduren, verplaatsen of neutraliseren
4) Zetel woonkamer: geen probleem
5) Keuken zithoek: geen probleem (wegens meestal geen langdurig verblijf)
Naast een aardstralenonderzoek voor de ganse woning, kunnen indien gewenst, ook alle slaapkamers een check-up krijgen naar andere storende factoren en dit zonder meerprijs.

Ziekten, die ontstaan als gevolg van een geopathische invloed (aardstralen), zijn heel vaak therapieresistent, d.w.z. dat de behandeling geen of weinig effect heeft zolang de geopathische invloeden blijven bestaan. Na de ontstoring ligt de weg naar herstel weer open. Als de zelfherstelkracht van het lichaam voldoende groot is, zullen de gezondheidsklachten die het gevolg waren van de geopathische belasting geleidelijk aan verdwijnen.Werking zenuwstelsel

We kunnen ons zenuwstelsel onderverdelen in twee delen:

het centrale zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel.

Dit laatste houdt alle organen onder controle en kan nog eens verdeeld worden in een sympatisch en parasympathisch deel.

De werking van beide is tegengesteld: als de sympaticus bijvoorbeeld de hartslag versnelt, dan zal de parasympaticus weer evenwicht brengen door de hartslag te doen dalen.

Het spreekt voor zich dat het zenuwstelsel ontregeld raakt indien de sympaticus te vaak en te lang overheerst.

En niet enkel het zenuwstelsel.

De reserves van het lichaam raken uitgeput in de vorm van hoger vitaminegebruik. Andere lichaamsfuncties worden onvoldoende gevoed en het lichaam komt in een negatieve spiraal terecht waarbij onvoldoende energie overblijft om de situatie de baas te kunnen.

Daardoor verzwakt ook het immuumsysteem en verhoogt het risico op ernstige ziektes...

De natuurlijke reactie van het lichaam op situaties die ons extra belasten, noemen we stress.

Dit kunnen zijn: menselijke spanningen, te hoge werkdruk, studieproblemen, eenzaamheid, zorgen, verkeersdrukte, lawaaihinder,... Kortom de gekende situaties.

We worden echter ook belast door andere stressors als electromagnetische, geopatische (aardstralen/wateraders) en chemische (luchtvervuiling industrie, uitlaatgassen, ...).

Een van de belangrijkste manieren om de negatieve effecten van stress op het lichaam te minimaliseren is voldoende slaap.

Studies hebben bewezen dat wie elke nacht 7 tot 8 uur slaapt langer en gezonder leeft.

Het grote probleem bij een deel van de mensen die op een aardstraalzone slapen is dat juist die slaap wordt verstoord zodat je onvermijdelijk in een vicieuze cirkel komt met je gezondheid.
Geobiologie en aardstralen

Geobiologie is de wetenschappelijke benadering van de invloed die aardstralen, wateraders en het elektromagnetisch veld van de aarde, kunnen hebben op de mens en alles wat leeft.Onder geopatische belasting wordt verstaan alle soorten straling die uit de aarde komt. Hartmann veldlijnen, tellurische-veldlijnen, Curry veldlijnen enz. geomagnetisme, straling uit wateraders, ertslagen, olie, steenkolen enz.. en door de aarde weerkaatste / geabsorbeerde kosmische straling.

Wilt u ,uw huis laten ontstoren.

Dan kunt u een afspraak maken met
Chiela Vlasblom-Scheurwater.
tel:0113-230584


Deze categorie bevat geen producten.